Kurser i Beredskab Øst

Vi tilbyder kurser i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og brandsikringsanlæg.

Virksomheder og kommunale institutioner kan bestille kurser gennem Beredskab Øst. Alle kurser er tilpasset, så de dækker størstedelen af de situationer, du vil opleve på arbejdspladsen såvel som i hjemmet.

Alle undervisere i Beredskab Øst har stor erfaring, både fagligt og pædagogisk. Vi tilbyder alle kursusdeltagere at få en fysisk oplevelse i forhold til at redde liv eller slukke en brand.

Alle vores førstehjælpskurser følger Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

Hvis der ikke er det kursus, du søger, så kontakt os gerne og fortæl, hvad du ønsker.

 

Kursusoversigt


De overordnede kompetencemål er at deltageren kan handle selvstændigt på en opstået brand, herunder foretage evakuering og alarmering.

Deltageren kan selvstændigt vurdere branden og betjene de tilgængelige mindre slukningsmidler.

Deltageren har kendskab til samarbejdet med brandvæsenet samt kommunens beredskabsplaner.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 5.990,00 kr. ekskl. moms.

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop, og at deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 6.550,00 kr. ekskl. moms.

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.

Deltageren skal kunne skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.

Deltageren skal kunne yde en førstehjælp ved større ulykker og kunne nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.

Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 8.000,00 kr. ekskl. moms.

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

Deltageren skal handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Deltageren kan handle selvstændigt på en opstået brand, herunder foretage evakuering og alarmering.

Deltageren kan selvstændigt vurdere branden og betjene de tilgængelige mindre slukningsmidler.

Deltageren har kendskab til samarbejdet med brandvæsenet samt kommunens beredskabsplaner.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 12.600,00 kr. ekskl. moms.

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan agere ud fra tidligere lært kompetence i førstehjælp, og kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan yde Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning og gøre det både med og uden en hjertestarter (AED).

Deltageren kan yde førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 5.400,00 kr. ekskl. moms.

Deltageren sættes i stand til at agere ud fra tidligere lært kompetence i førstehjælp, så denne kan handle ud fra førstehjælpens 3 hovedpunkter.

Deltageren sættes i stand til at yde Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning og gøre det både med og uden en hjertestarter (AED) samt brug af rubensballon.

Deltageren sættes i stand til at yde førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 9.060,00 kr. ekskl. moms.

 

Bestil kursus

til virksomheder

Registrering

af deltagere

Kursusbevis

til deltagerne