På grund af restriktioner i forhold til covid-19, afholder vi indtil videre ikke kurser.
 
Beredskab Øst tilbyder kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 

Virksomheder og kommunale institutioner kan bestille kurser gennem Beredskab Øst. Alle kurser er tilpasset, så de dækker størstedelen af de situationer, du vil opleve på arbejdspladsen såvel som i hjemmet.

Alle undervisere i Beredskab Øst har stor erfaring, både fagligt og pædagogisk. Vi tilbyder alle kursusdeltagere at få en fysisk oplevelse i forhold til at redde liv eller slukke en brand.

 
Alle vores førstehjælpskurser følger Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.
 
 
Kurser
Brugerkursus Brandsikringsanlæg (240 minutter)

Kurset henvender sig til personer, som i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere brandsikringsanlæg.

De overordnede kompetencemål er at deltageren får indsigt i brandsikringsanlæggets funktion samt viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige person.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 6.000,00 kr. ekskl. moms.

Førstehjælp ved hjertestop (240 minutter)

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop, og at deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 6.000,00 kr. ekskl. moms.

Førstehjælp ved ulykker (120 minutter - tilvalgsmodul)

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.

Deltageren skal kunne skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.

Deltageren skal kunne yde en førstehjælp ved større ulykker og kunne nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.

Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 1.260,00 kr. ekskl. moms.

Førstehjælp ved blødninger (90 minutter - tilvalgsmodul)

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

Deltageren skal handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 1.260,00 kr. ekskl. moms.

Førstehjælp ved småskader (90 minutter - tilvalgsmodul)

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af husdyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 1.260,00 kr. ekskl. moms.

Førstehjælp til børn (150 minutter - tilvalgsmodul)

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 1.800,00 kr. ekskl. moms.

Opdatering/repetition af førstehjælp (180 minutter)

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan agere ud fra tidligere lært kompetence i førstehjælp, og kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan yde Hjerte-Lunge-Redning (HLR) til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning og gøre det både med og uden en hjertestarter (AED).

Deltageren kan yde førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 4.950,00 kr. ekskl. moms.

Elementær brandbekæmpelse (180 minutter)

De overordnede kompetencemål er at deltageren kan handle selvstændigt på en opstået brand, herunder foretage evakuering og alarmering.

Deltageren kan selvstændigt vurdere branden og betjene de tilgængelige mindre slukningsmidler.

Deltageren har kendskab til samarbejdet med brandvæsenet samt kommunens beredskabsplaner.

Deltagerantal: 16 | Kursuspris: 5.490,00 kr. ekskl. moms.

 
Er der ikke det kursus, du søger? Kontakt os og fortæl os, hvad du ønsker.


 
 
 
 
 

 

 
 
Kontakt